en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Fotografije → Meka

Podaci o projektu

Projektant idejnog, glavnog i izvedbenog projekta: MAXICON d.o.o.

mr.sc. Ivan Barbić, dipl.ing.građ. (građevinski projekt); Valentina Habdija Žigman, mag.ing.prosp.arch. (krajobrazni projekt)

Izvođač: EURCO d.d.

Godina realizacije: 2016.

Projekt je financiran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Meka“, Grad Ludbreg