en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Fotografije → Sveti Juraj

Podaci o projektu

Voditelj projekta: mr.sc. Ivan Barbić, dipl.ing.građ. (MAXICON d.o.o.)
Projektant glavnog i izvedbenog projekta: Pan GeoProjekt d.o.o.
Izvođač: Geotehnika d.o.o.
Godina realizacije: 2016.-2017.

 

Sanacija odlagališta Sveti Juraj predstavlja jedinstveni i vrlo složeni građevinski zahvat s obzirom da ista obuhvaća više odvojenih radnji koje su neophodne za provođenje sanacije.

Specifičnosti projekta se prije svega odnose na iznimno nepovoljni teren na kojem je odlagan otpad te ograničenost prostora i konfiguraciju terena za smještaj plohe za odlaganje uklonjenog otpada.

Za razliku od uobičajenih projekata sanacije  koja uključuju premještanje otpada na plohu s uređenim temeljnim brtvenim sustavom, kod sanacije odlagališta Sveti Juraj prostor za smještaj nove plohe osigurava se iskopom građevne jame dubine od maksimalno 16 m što uključuje i osiguranje stabilnosti pokosa iskopa kao prethodnu radnju prije izgradnje temeljnog brtvenog sustava.

Također, za razliku od uobičajenih temeljnih brtvenih sustava koji se izvode na horizontalnoj ili sub-horizontalnoj podlozi, kod sanacije odlagališta Sv Juraj, temeljni brtveni sustav na pokosima se izvodi kao tzv. „steep lining system“ – temeljni brtveni sustav na strmim pokosima, koji je znatno kompliciraniji za izvođenje, a s obzirom na uvjete izvođenja može biti i dvostruko skuplji po jedinici površine od klasičnog sustava.          

 

Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sveti Juraj“, Grad Senj – etapa 1 (izgradnja nove plohe i premještanje otpada)