en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Projektiranje

PROJEKTIRANJE OBJEKATA IZ SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Po stručnim i inženjerskim kapacitetima jedan smo od vodećih pružatelja projektantskih usluga u području gospodarenja otpadom. Surađujemo s nizom klijenata iz čitavog lanca gospodarenja otpadom: od proizvođača otpada, preko regulatornih tijela i agencija do privatnih investitora. Također, surađujemo i pružamo podršku javnim službama i tijelima državne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za implementaciju ekološki prihvatljivih, praktičnih i isplativih rješenja za gospodarenje različitim vrstama otpada.

Usluge projektiranja pokrivaju sve faze u razvoju projekta:

 • • Idejno rješenje (u sklopu Studije izvedivosti ili postupku procjene utjecaja na okoliš)
 • • Idejni projekt za Lokacijsku dozvolu (ukoliko je potreban zbog imovinsko-pravnih odnosa)
 • • Glavni projekt za Građevinsku dozvolu (sve potrebne knjige po strukama)
 • • Izvedbeni projekt (u slučaju potrebe)

Principi gospodarenja otpadom na kojim se zasniva naš rad, a koji predstavljaju i vodeći svjetski smjer gospodarenja otpadom, kao osnovu strategiju imaju sprečavanje nastanka otpada, minimalizaciju, ponovno korištenje, recikliranje, energetsku iskoristivost i kao zadnju kariku u lancu – odlaganje ostatnog otpada.

Prilikom izrade projekata, osim primjene najboljih tehničkih rješenja nužnih za zadovoljenje svih bitnih uvjeta za građevinu, redovito pazimo i na optimiziranje rješenja s ciljem manje cijene koštanja zahvata i korištenja ekološki prihvatljivih i po mogućnosti lokalno nabavljivih materijala.

Objekti sustava gospodarenja otpadom koje pokrivamo projektiranjem su:

 • • Sanacije odlagališta neopasnog (komunalnog, proizvodnog) i opasnog otpada
 • • Izgradnja novih odlagališnih ploha
 • • Pretovarne (transfer) stanice
 • • Postrojenja za predobradu i obradu otpada (mehaničko-biološka obrada, energetska obrada)
 • • Centri za gospodarenje otpadom (MBO postrojenja i energane)
 • • Uređaji za pročišćavanje procjednih voda
 • • Prikupljanje i termička obrada plina (sa ili bez energetskog iskorištavanja)
 • • Reciklažna dvorišta
 • • Skladišta otpada