en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Tehnička pomoć i savjetovanje

Tehnička pomoć i savjetovanje

Vrlo često ključna stvar za uspješnu realizaciju projekta je da naručitelj na raspolaganju ima kvalitetne i neovisne stručne savjetnike, koji će zastupati njegove interese tijekom ugovaranja, izvođenja radova, ali i prilikom perioda korištenja građevine. Gospodarenje otpadom je samo po sebi vrlo specifično s tehničko-tehnološke strane, te nije za očekivati da se nužno ekspertno znanje može lako pronaći unutar vlastitih resursa, pa i na konzultantskom tržištu.

Usluge tehničke pomoći i savjetovanja mogu obuhvatiti različite faze realizacije projekta, poput na primjer:

·         • tijekom pripreme i provođenja javnog natječaja, te ugovaranja izvođača radova

o   konzultacije tijekom pripreme natječajne dokumentacije

o   odgovori na upite ponuditelja

o   pomoć prilikom evaluacije ponuda

·         • tijekom projektiranja i izvođenja radova

o   zastupanje interesa naručitelja u odnosu na ostale sudionike u gradnji (projektanta, izvođača i nadzor)

o   tehnička podrška u praćenju realizacije investicije s obzirom na dinamiku radova i postavljene ciljeve

o   podrška naručitelju u pripremi Tehničkog pregleda i tijekom probnog rada postrojenja (testovi prije dovršetka i testovi po dovršetku)

·         • tijekom faze korištenja

o   upute za održavanja postrojenja i građevina (tijelo odlagališta, sustavi za prikupljanje i obradu odlagališnih plinova i procjednih voda, postrojenja za obradu otpada)

o   elaborati i projekti sanacija oštećenja (plinski sustav, geomembrane, klizišta, odlagališni požari…)

o   okolišni i tehnički monitoring

Važnost tehničke pomoći naručitelju prepoznata je i od strane EU, te ona predstavlja prihvatljiv trošak realizacije projekata u slučaju apliciranja za sufinanciranje od strane EU fondova.